Stukadoren van woningen >2 jaar valt onder 6%-tarief

25 april 2014, Reactie 0
Stukadoren van woningen >2 jaar valt onder het 6%-tarief

Het stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar valt onder het 6%-tarief. Ook de materialen die in direct verband met het stukadoren worden gebruikt, vallen onder dit verlaagde BTW-tarief. Zulks geldt dus bijvoorbeeld ook voor de mortel en het gebruikte gaas, maar niet voor de eventueel te plaatsen gipsplaten. Uiteraard vermelden wij in iedere offerte bij welke materialen en handelingen welk BTW-tarief hoort.

Het 6%-tarief voor het verbouwen en herstellen, isoleren, schilderen, stukadoren, behangen en schoonmaken geldt alleen als het om een woning gaat, die is bestemd voor permanente bewoning door particulieren.

Hieronder vallen:
 1. woningen die tijdelijk leeg staan
 2. aanleunwoningen bij verzorgings- en verpleeginstellingen
 3. de ruimten in bejaarden-, verpleeg- en verzorgingsinstellingen die ter beschikking staan van de bewoners
 4. gemeenschappelijke ruimtes in gebouwen die door meer mensen bewoond worden
 5. studentenwoningen
 6. kloosters voor zover die in gebruik zijn voor permanente bewoning
 7. een tweede woning die permanent bewoond mag worden
 8. woonboten en woonwagens
 9. Hierbij gelden 2 voorwaarden: de woonboot of woonwagen moet aangesloten zijn op verschillende voorzieningen, zoals gas, water en licht. Daarnaast moet de woonboot of -wagen alleen bestemd zijn om permanent op 1 plek bewoond te worden.
 10. garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen die op hetzelfde perceel als de woning liggen
 11. Tuinen horen niet bij de woning.
 12. garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woning
 13. panden die als woning en als bedrijfsruimte gebruikt worden, als meer dan 50% van het pand als particuliere woning gebruikt wordt
 14. Als het pand voor minder dan 50% als particuliere woning gebruikt wordt, mag u alleen voor werkzaamheden in het woongedeelte het 6%-tarief toepassen.

 

Niet als woning gelden:
 1. bedrijfsgebouwen en bedrijfsruimtes
 2. afzonderlijke garageboxen
 3. vakantiewoningen die niet permanent bewoond mogen worden
 4. hotels en pensions
 5. asielzoekerscentra
 6. ziekenhuizen
 7. internaten

Stukadoors voor het betere stucwerk!

Stukadoors voor het betere stucwerk!

Lees verder
Neem contact op voor meer informatie

Contact ons voor meer informatie

Contact

Op zoek naar een stukadoor?

Neem contact op!